Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer:

Annie Hass (formand) tlf.: 59 26 40 51

Bente Hasselby (kasserer) tlf.: 51 41 19 21/59 26 43 52

Dorthe Bauer tlf.: 59 26 44 78

Susanne Madsen tlf.: 59 26 44 27

Kirsten Jensen tlf.: 21 39 44 57

Vagn Madsen  (suppleant)

Jørgen Hass  (suppleant)

Andreas Hansen (revisor) tlf.: 59 26 41 65

Mia Tiedtke (revisorsuppleant)

Tryk på de farvede navne, hvis du vil skrive til vedkommende

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt.

Webmaster Jørgen Hass tlf. 21 43 26 28