Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer:

Annie Hass (formand) tlf.: 59 26 40 51

Kirsten Holmegaard (kasserer) tlf.: 59 26 43 06

Dorthe Bauer tlf.: 59 26 44 78

Susanne Madsen tlf.: 59 26 44 27

Kirsten Jensen tlf.: 21 39 44 57

Vagn Madsen  (suppleant)

Jørgen Hass  (suppleant)

Mia Tiedtke (revisor)

Hans Henrik Jensen (revisorsuppleant)

Tryk på de farvede navne, hvis du vil skrive til vedkommende

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt.

Webmaster Jørgen Hass tlf. 21 43 26 28