KROLF

Vi har fået anlagt en KROLF-bane på arealet nord-øst for hallen

Vi spiller om mandagen kl. 14.00.

vi holder sommerferie i juli

Vi starter igen efter Covid-19

besked sendes ud