KROLF

Vi har fået anlagt en KROLF-bane på arealet nord-øst for hallen

Vi spiller om mandagen kl. 14.00.

vi holder sommerferie i juli

Sæson 2021 sluttede den 11.10.2021

Vi går i gang igen i april 2022