Næste aktivitet

Alle aktiviteter afholdes i foreningslokalet kl. 14.00 medmindre andet er udmeldt

Vi mødes hver mandag ved foreningshuset og spiller krolf hvis vejret er ordenligt – ellers drikker vi bare den medbragte kaffe mens vi snakker.

26. august 2024 Udflugt til Hundested

23. september 2024 sommerfest kl. 13.00

21. oktober 2024 spise-sammen-fest

27. november 2024 Julefrokost kl. 13.00

09. december 2024 gløgg eftermiddag

13. januar 2025 Banko

24. februar 2025 Hyggeeftermiddag

24. marts 2025 Generalforsamling