Foreningen

50+ i Kundby blev etableret som aktivitet i januar 2006 – efter kommunesammenlægningen – for at give aldersgruppen en mulighed for at mødes om konkrete aktiviteter og socialt samvær.

Af flere grunde fandt vi ud af, at vi burde gøre vores aktiviteter til en egentlig forening, og i marts 2008 holdt vi stiftende generalforsamling.

Vi har gennem årene spillet petanque på multibanen ved skolen, billard i SFO-en, bowlet i Holbæk og spillet banko i foreningslokalet.

Som den nyeste aktivitet har vi anlagt en KROLF-bane på det grønne areal øst for skolen.

Desuden har vi sammen haft en række udflugter til forskellige lokaliteter i Vestsjælland, vi har holdt grillfester og julefrokoster, og vi har hørt foredrag og set film.

Det årlige kontingent er 100,00 kr.

Vi mødes som regel en gang om måneden i vinterhalvåret.

En gang årligt har vi generalforsamling.